Po odkoupení podílů od majoritního vlastníka současnými vlastníky v roce 1999 došlo k přejmenování společnosti na REMA, s.r.o. Společnost se postupně přeorientovala ze správy domů v majetku Městských částí, na správu domů v majetku Bytových družstev, Společenství vlastníků a soukromých vlastníků. 

V současné době REMA, s.r.o. zajišťuje komplexní správu 92 bytových domů pro 65 majitelů, v nichž se nachází 2 160 jednotek. Domy v naší správě se nacházejí na území Prahy 1, Prahy 3, Prahy 5, Prahy 6, Prahy 7, Prahy 9 a Prahy 8, kde zajišťujeme správu většiny panelových domů na sídlišti Invalidovna. 

K výkonu správy využíváme profesionální softwarové vybavení od společnosti TOM-COMPUTER a samozřejmě elektronicky komunikujeme s Českou poštou s.p. při případném zpracování plateb SIPO. 


NAŠE SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Firma REMA, s.r.o. svým mandantům nabízí uzavření rámcové pojistné smlouvy na dům u pojišťovny ALLIANZ a.s., která je oproti individuálně uzavřeným pojistným smlouvám až o 50% levnější při stejné výši plnění.

Součástí rámcové smlouvy je i Garanční listina, která opravňuje nájemce v domě, kde je uzavřena rámcová smlouva k 15% slevě na ročním pojistném z domácnosti a odpovědnosti. To znamená nemalou finanční úsporu nejen pro majitele nemovitosti, ale i pro bydlící nájemníky.

Pomocí naší rámcové pojistné smlouvy je v současné době pojištěn majetek v hodnotě již více než 3 mld. Kč.

Návrh pojištění Vašeho bytového domu Vám zpracujeme individuálně.