TRADICE A KVALITA S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM

Společnost REMA, s.r.o. byla založena již v roce 1995 PhDr. Oto Magetem, který v roce 2000 předal vedení společnosti Ing. Pavlu Magetovi, který pokračuje v rodinné tradici.  Společnost tak od svého založení oslavila již čtvrtstoletí fungování na trhu se správou nemovitostí. 

Osobní přístup je mottem naší společnosti a s pomocí kvalitních a pravidelně proškolovaných pracovníků se nám ho daří naplňovat. REMA, s.r.o. má uzavřenu pojistnou smlouvu Trend-standardní pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny Kooperativa a.s. s obecnou odpovědností do výše 20 000 000 Kč.

  • Společnost REMA, s.r.o. je vedena v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného dle §125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.